Skip to content

เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

บริษัท อาร์แอลพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้าของเล่นและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเล่น วิคตอรี่ทอยส์ (Victory Toys) ในลักษณะธุรกิจแบบค้าส่ง พร้อมทั้งจัดส่งถึงลูกค้าทั่วประเทศไทย ประวัติบริษัท ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2512 ในชื่อ ห้างจิบฮง เพื่อเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด ภายในประเทศ ต่อมา ได้รับสิทธิ์เป็นผู้แทนจำหน่ายหลัก ในการนำเข้าสินค้าประเภท ของใช้ ของตกแต่งบ้าน และงานฝีมือ จากประเทศจีน และได้จดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุจิพัฒนกุล ในปี พ.ศ.2523 โดยเน้นการทำตลาดผ่านร้านค้าส่ง และช่องทางการขายอื่นๆทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2530 ได้ตั้งเป็น บริษัท อาร์แอลพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเปลี่ยนธุรกิจมาเป็นผู้แทนจำหน่าย สินค้าของเล่น นำเข้าจากประเทศจีน ฮ่องกง และไต้หวัน เป็นรายแรกๆ ของประเทศไทย โดยยังคงเน้นรูปแบบการทำตลาดผ่านช่องทางการขายต่างๆเช่นเคย สินค้าในตรายี่ห้อ “RLP Toys” จะเป็นที่ยอมรับในด้านความแปลกใหม่ ความน่าสนใจ และความหลากหลาย ซึ่งเป็นหลักการที่บริษัทให้ความสำคัญเสมอมา ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน บริษัทยังได้พัฒนาออกแบบของเล่น เป็นของตนเอง โดยใช้วิธีจ้างผลิต ภายใต้ตรายี่ห้อ “RLP Toys” เช่นเดียวกัน จนเป็นที่แพร่หลาย และได้รับการตอบรับที่ดีในตลาดภายในประเทศ อีกทั้ง ทำให้บริษัทเริ่มมีการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ไปต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆด้วยอีกส่วนหนึ่ง จนถึงปี พ.ศ.2540 บริษัท จึงได้ก่อตั้งโรงงานผลิตสินค้าของเล่นพลาสติก ในชื่อ บริษัท วิคตอรี่ทอยส์ แมนูแฟคเทอริ่ง จำกัด เพื่อดูแลการผลิต รองรับปริมาณความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยปรับชื่อตรายี่ห้อสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นเองนี้ ไปเป็น “Victory Toys” แทน แต่บริษัทยังคงดูแลในส่วนของการขายในประเทศให้กับสินค้ากลุ่มนี้อยู่ต่อไป

นโยบายของบริษัท

อาร์แอลพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ตรงเวลา ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ตามปณิธานของผู้ก่อตั้งได้ให้ไว้ ดังจะเห็นได้จากลูกค้าของบริษัททุกระดับชั้น จะได้รับการบริการที่รวดเร็วและเที่ยงตรงเสมอมา

การนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าของเล่นคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย สินค้าของเล่นของบริษัท อาร์แอลพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีมาตรฐานตามระเบียบของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ติดอยู่บนหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ดังนั้นลูกค้าจึงวางใจได้ถึงคุณภาพและความเพลิดเพลินของสินค้าที่ท่านจะได้รับ

สินค้านำเข้า

ของเล่นนำเข้ามากมายให้เลือกกว่า 800 รายการ

สินค้าผลิตในประเทศ

สินค้ามากมายจากโรงงาน วิตอรี่ทอยส์

สินค้าใหม่ผลิตในประเทศ

สินค้าใหม่ล่าสุดจาก วิคตอรี่ทอยส์