Skip to content

บริษัท อาร์แอลพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมแก่ลูกค้าที่ต้องการติดต่อกลับ
เพื่อให้เข้าใจตรงกันดังต่อไปนี้

นโยบายของบริษัท
*ขายของในลักษณะยกลังเท่านั้น ไม่ขายปลีก ไม่ตัดลัง*
ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ให้ทางบริษัทเข้าไปหาท่านเพื่อเสนอสินค้าได้
โดยแจ้งชื่อของท่าน ชื่อร้าน จังหวัด และเบอร์ติดต่อกลับ วิธีการสั่งซื้อ และ สอบถามราคา

*เราขายในลักษณะยกลังเท่านั้น มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 5 รายการ หรือ 5 ลัง*

ดาวน์โหลด แค็ตตาล็อกสินค้า
แจ้งรหัสสินค้า, จำนวน (ลัง) และ รายละเอียดของลูกค้า

สินค้านำเข้า

ให้เลือกกว่า 800 รายการ

สินค้าผลิตในประเทศ

สินค้ามากมายจากโรงงาน วิคตอรี่ทอยส์

สินค้าใหม่ผลิตในประเทศ

สินค้าใหม่ล่าสุดจาก วิคตอรี่ทอยส์